Księgi Handlowe

Prowadzimy za Państwa pełną księgowość opartą na zasadach Ksiąg Rachunkowych :

 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego Biura Rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na potrzeby PIT, VAT i CIT,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • wyliczanie i sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT 27 oraz informacji podsumowujących VAT-UE,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • wysyłanie elektronicznych deklaracji skarbowych oraz JPK,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej,
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,
 • sporządzanie list płac, umów oraz rachunków do umów zleceń i o dzieło wraz z obowiązującymi deklaracjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi dla pracowników,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi, w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie.