Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej

  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • bieżące ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
  • ustalanie miesięcznych zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-27 oraz VAT-UE,
  • elektroniczna wysyłka deklaracji skarbowych i plików JPK,
  • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,
  • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej,
  • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,
  • sporządzanie list płac, umów oraz rachunków do umów zleceń i o dzieło wraz z obowiązującymi deklaracjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi dla pracowników,
  • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku.