Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Prowadzimy za Państwa księgowość opartą na zasadach ogólnych KPiR – Książce przychodów i Rozchodów :

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT,
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT-27 oraz informacji podsumowujących VAT-UE,
 • sporządzenie i wysyłka JPK,
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej,
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;
 • sporządzanie list płac, umów oraz rachunków do umów zleceń i o dzieło wraz z obowiązującymi deklaracjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi dla pracowników.